O nás

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });

Základní informace o zařízení

 • název:   Domov Matky Rosy - Domov pro seniory 
 • adresa: Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
 • telefon +420 547 232 535
 • telefon +420 547 229 129 - 24 hodin denně
 • : 73634093
 • číslo účtu:  2141472369/0800
 • ID datové schránky: ax897hp
 • e-mail:  reditel@domaro.cz
 • web: www.domaro.cz
 • FB / IG: Domov Matky Rosy - Domov pro seniory

 Charakter domova

Domov Matky Rosy je účelovým zařízením Kláštera Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě, které mají v Rajhradě svou komunitu. Důvodem k jeho založení bylo využití stávajících prostor kláštera, poptávka po službě a přání řeholních sester pomáhat potřebným.

Cílová skupina, předmět činnosti

Hlavním cílem zařízení je poskytování pobytové sociální služby občanům, kteří jsou příjemci důchodu, starší 55 let, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pak pro občany, kteří umístění potřebují z jiných důvodů. Tito občané představují cílovou skupinu poskytování sociálních služeb.Naše služba je poskytována 24 hodin denně, Domov je určen osobám s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti III. a IV. stupně.Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností osoby, služba posiluje soběstačnost a samostatnost osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních pomůcek.

V souladu s ust. § 91 zákona může Domov odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu
 • má žadatel pokročilé stádium demence nebo Alzheimerovu chorobu


  Cílem poskytování služeb sociální péče je zachovat a rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti při respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.Nejnovější příspěvky
  V současné době nejsou k dispozici žádné novinky