Aktuality

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 }); 23. 11. 2021

Prosíme neočkované návštěvy, aby si před návštěvou přinesli vlastní antigenní test na odběr z nosu, ne ze slin,  se záchytem minimálně 98%, který je možné zakoupit v lékárně. Test bude proveden na místě, za přítomnosti zdravotní sestry DMR. Děkujeme za součinnost a za pochopúení, jedná se o ochranu zdraví Vašich blízkých i pečujícího personálu.

15. 11. 2021

S účinností od 18. 11. 2021 povolujeme návštěvy 1x za týden ve dnech:

                       úterý, čtvrtek, neděle v době 13-16 hodin,

za dodržování přísných bezpečnostních opatření, v případě porušení bude návštěva vykázána a klient bude muset zůstat 5 dní v karanténě. nadále platí objednání na tel.č. 547 229 129

30. 10. 2021


Vzhledem ke zhoršení epidemické situace jsme nuceni od 1.11. do odvolání zakázat návštěvy klientů domova. Děkujeme za pochopení.


29. 10. 2021

OD 1.11.2021 SE DLE MO MĚNÍ PLATNOST TESTŮ NA COVID-19,
A
NTIGENNÍ
BUDOU S PLATNOSTÍ  24 hodPCR 72 hod.

20. 08. 2021

PRO OBJEDNÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ PROSÍM VOLEJTE 
NA TEL: 547 229 129

08. 06. 2021

Praha 7. června 2021
Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
3
iii) od apl


Nejnovější příspěvky
    V současné době nejsou k dispozici žádné novinky